Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8890004041

REGON:
000287763

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Armii Wojska Polskiego 21
88-220 Osięciny

Numer telefonu: 542650114
Strona WWW: https//gok-osieciny.pl/
Adres e-mail: gok@gok-osieciny.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Organizujemy imprezy okolicznościowe takie jak festyny dożynki bieg hrabiego Skarbka i inne. Grupy działające w GOKu to Chór Męski zespoły ludowe Kujawioki i Kujawy Bachorne Nowe Orkiestra Dęta Semper Fidelis Akademia Wokalu. Muzyka w murach GOK-u wybrzmiewa często dzięki występom zespołów Powrót Jokolavie Band oraz Tricato. Dla młodzieży organizujemy kolonie ferie wyjazdy do kina i teatru. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w Teatrze Młodych Aktorów formacjach tanecznych oraz w ogniskach muzycznych. Dom Kultury w Osięcinach w 2019r. i 2020r. otrzymał dofinansowane w ramach konkursu „Wieś na weekend” na realizację projektu „WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE TEATRÓW OBRZĘDU LUDOWEGO GAWĘDZIARZY I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH”.

Data rejestracji: 10.05.2021