Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
8751554967

REGON:
341256155

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Papowo Biskupie 129
86-221 Papowo Biskupie

Numer telefonu: 605857880
Strona WWW: brak
Adres e-mail: gok@papowobiskupie.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy

- edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę

- gromadzenie dokumentowanie tworzenie ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru regionalizmu a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

- rozpoznawanie rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

Ośrodek zajmuje się również szeroko rozumianą promocją Gminy. Jest inicjatorem wielu imprez kulturalnych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. Pozyskał trzykrotnie dofinansowanie z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse”. GOK posiada również doświadczenie w realizacji projektów na rzecz mieszkańców obszaru LSR. W 2013 roku otrzymał pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013 dotyczącą operacji „Organizacja Dożynek Gminnych w miejscowości Papowo Biskupie”. Gminny Ośrodek Kultury w 2018 roku otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączania Społecznego Ziemi Gotyku” na realizację projektu „Młodzi Ambitni” w 2020 roku na projekt „Spotkania międzypokoleniowe - Działajmy razem”.

Data rejestracji: 22.04.2021