Baza Partnerów KSOW

Gminny Dom Kultury

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5621710025

REGON:
340074564

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Kościelna 4a
88-420 Rogowo

Numer telefonu: 523024076
Adres e-mail: gdkrogowo4a1@onet.eu

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gminny Dom Kultury w Rogowie zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi działalność kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańcom poprzez

- tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury - rozbudzania zainteresowań i potrzeb kulturalnych wśród dzieci młodzieży i dorosłych

Data rejestracji: 22.04.2021