Baza Partnerów KSOW

Fundacja “TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5242875182

REGON:
381556251

Adres siedziby:
mazowieckie
Skarbka z Gór 144B/25
03-287 Warszawa

Numer telefonu: 798788493
Strona WWW: www.fundacjatedeka.pl
Adres e-mail: biuro@fundacjatedeka.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Staramy się przybliżać tematy związane z obszarami wiejskimi szerokiemu gronu odbiorców głownie przez edukację najmłodszych. Podejmujemy działania na rzecz wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez kształtowanie tożsamości i postaw ich członków. Bliska nam jest również tematyka ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Data rejestracji: 18.04.2021