Baza Partnerów KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku Świeckim

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5592050878

REGON:
382966420

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Czersk Świecki 48
86-131 Jeżewo

Numer telefonu: 798725745
Adres e-mail: marcin.zagert@onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Celem ochotniczej straży pożarnej jest 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. 6. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich rozwijanie aktywności społecznej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturalnej. 7. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej. 8. Działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Data rejestracji: 15.04.2021