Baza Partnerów KSOW

Fundacja Polska Gospodyni

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
1132994067

REGON:
382661783

Adres siedziby:
podlaskie
Stołbce 21
17-330 Nurzec-Stacja

Numer telefonu: 602672094
Strona WWW: www.polskagospodyni.pl
Adres e-mail: kuzmina@op.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Powstaliśmy w 2019 roku aby działać na rzecz kobiet wiejskich w całym kraju. Naszym priorytetem jest aktywizacja społeczeństwa lokalnego którego motorem w dużej mierze są kobiety. Realizujemy na stałe nasz autorski projekt spotkań z kołami gospodyń wiejskich promowaliśmy fundusze europejskie podpowiadamy różne formy aktywności na rzecz lokalnej społeczności zachowania tradycji lokalnych historii zwyczajów obyczajów tradycyjnej żywności przepisów kulinarnych. Jednym z głównych celów naszej fundacji jest promocja zdrowia i aktywnego trybu życia również zawodowego.

Data rejestracji: 09.04.2021