Baza Partnerów KSOW

ELŻBIETA KWIATKOWSKA

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Chrystkowo 21 a
86-105 ŚWIECIE

Numer telefonu: 696422723
Strona WWW: Chrystkowo 21 a
Adres e-mail: chrystkowo@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Zagroda U Mennonity nie działa po śmierci kustosza chaty mennonickiej w Chrystkowie

Data rejestracji: 08.04.2021