Baza Partnerów KSOW

Gmina Korczew

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
821-23-92-351

REGON:
711582486

Adres siedziby:
mazowieckie
ul.Ks.St.Brzóski 20a
08-108 Korczew

Numer telefonu: 25 631-20-22/23/78
Strona WWW: korczew.pl
Adres e-mail: korczew_gmina@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie
 • Doradztwo rolnicze

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Korczew to malownicze miejsce bogate w historię i zabytki.

Od wielu lat działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich realizując szereg projektów inwestycyjnych na których nie poprzestajemy.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego malowniczego miejsca a także śledzenia Naszej strony internetowej na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje oraz aktualne wiadomości.

Data rejestracji: 22.02.2021