Baza Partnerów KSOW

Gmina Pruszcz Gdański

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5932140699

REGON:
191674931

Adres siedziby:
pomorskie
Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

Numer telefonu: 58 692 94 21
Strona WWW: www.pruszczgdanski.pl
Adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Pruszcz Gdański położona jest w środkowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Trójmiasta. Obejmuje swoim zasięgiem okolice miasta Pruszcz Gdański. Siedziba gminy - miasto Pruszcz Gdański - jest oddalone o 10 km od Gdańska. W skład Gminy wchodzą 33 wsie, które zamieszkuje ponad 26 tys. mieszkańców. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat Gmina Pruszcz Gdański całkowicie zmieniła swój charakter z gminy wiejskiej na gminę podmiejską, posiadającą wysoką atrakcyjność osiedleńczą. Przy wykorzystaniu funduszy unijnych Gmina została całkowicie skanalizowana, wybudowano nowe szkoły, sale gimnastyczne, drogi, nowe obiekty kulturalne i sportowe. O sukcesie Gminy Pruszcz Gdański świadczy fakt niemal podwojenia liczby jej mieszkańców w zaledwie 15 lat.

Data rejestracji: 08.12.2016