Baza Partnerów KSOW

Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6761687870

REGON:
007020945

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Batorego 2 lok. 19
31-135 Kraków

Numer telefonu: 12 633 05 60
Strona WWW: http://lzs.pl/wojewodzkie-zrzeszenia-lzs/wojewodztwa/malopolskie
Adres e-mail: mzlzs@onet.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Małe gospodarstwa rolne
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem i udostępnianiem różnych form kultury fizycznej w środowisku wiejskim i małych miasteczkach. Różnorodność organizowanych zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych w naturalny sposób zachęca dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego udziału w sporcie, wyrabia potrzebę ruchu, sprawdzanie się w rywalizacji, udziału w sportowej zabawie. Sport zaś jest nie tylko sprawdzianem siły fizycznej, możliwości ludzkiego ciała, wrodzonych i zdobytych umiejętności , ale jest również dobrą szkołą działań zespołowych, uczy lojalności w stosunku do partnera, uczciwego postępowania - ma więc także wymiar społeczny. Stowarzyszenie oddziałuje więc na społeczny rozwój społeczności wiejskiej, dążąc do zapewnienia zrównoważonego rozwoju lokalnego. Ponadto działa w sferze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz aktywizacji społecznej.

Data rejestracji: 06.12.2016