Baza Partnerów KSOW

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8741775767

REGON:
341289019

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Pokrzydowo 139
87-312 Pokrzydowo

Numer telefonu: 604519074
Strona WWW: eko-lan.pl
Adres e-mail: biuro@eko-lan.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

Opis dotychczasowej działalności:

Promocja Rolnictwa ekologicznego

Szkolenia rolników ekologicznych przetwórców, dystrybutorów oraz konsumentów.

Stosowanie różnych form upowszechniania idei rolnictwa ekologicznego

Upowszechnianie rolnictwa ekologicznego oraz promocja jego produktów wśród konsumentów;

Reprezentowanie interesów: rolników ekologicznych, przetwórców i dystrybutorów rolnictwa ekologicznego.

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz środowiska życia i zdrowia ludzi.

Data rejestracji: 08.12.2016