Baza Partnerów KSOW

COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SZCZECINIE DĄBIU

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
7861697911

REGON:
301631408

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
UL. GOLENIOWSKA 56A
70-847 SZCZECIN

Numer telefonu: 914600669
Strona WWW: www.szczecin-dabie.coboru.pl
Adres e-mail: sdoo.szczecindabie@coboru.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
  • Innowacje w uprawie
  • Transfer wiedzy

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

Opis dotychczasowej działalności:

Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.

Badanie odmian OWT w celu ich rejestracji ,badania odmian w celu nadania praw do odmiany, badanie wartości gospodarczej odmian, badanie tożsamości odmian

Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.

Prowadzenie i koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.

Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.

Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.

Data rejestracji: 07.12.2016