Baza Partnerów KSOW

Arkadiusz Nowak

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
opolskie

45-323 Opole

Numer telefonu: +48 694262544
Adres e-mail: anowak@uni.opole.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Doradztwo rolnicze

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

Opis dotychczasowej działalności:

Ekspert z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności ginących chwastów segetalnych. Prowadzi ochronę ex situ wielu gatunków roślin polnych.

Data rejestracji: 07.12.2016