Baza Partnerów KSOW

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5260300121

REGON:
000671591

Adres siedziby:
pomorskie
ul.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

Numer telefonu: 22 - 826-63-44, 22-336-13-30
Strona WWW: www.sitspoz.pl
Adres e-mail: biuro@sitspoz.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Transfer wiedzy

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych
  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską organizacją społeczno - zawodową działającą od ponad 70-ciu lat, zrzeszającą ponad 1000 członków.

Wszystkie oddziały terenowe do których należą osoby fizyczne, głównie osoby z wyższym wykształceniem technicznym z obszaru gospodarki żywnościowej jak również osoby prawne - firmy z obszaru przetwórstwa spożywczego. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej. Funkcję koordynacyjną oraz rozliczeń finansowych pełni Zarząd Główny SITSpoż.

W ramach Stowarzyszenia działa Zespół Rzeczoznawców który robi ekspertyzy dla ministerstw ora sądów, prokuratur oraz osób fizycznych oraz ośrodek doskonalenia kadr zarejestrowany w kuratorium oświaty. Stowarzyszenie jest właścicielem sześciu tytułów czasopisma naukowo - technicznych tj; gospodarka mięsna, przemysł spożywczy, przegląd gastronomiczny, przegląd zbożowo- młynarski, przemysł owocowo- warzywny,, przegląd piekarski i cukierniczy których wydawcą jest na zasadzie porozumienia SIGMA-NOT. Stowarzyszenie organizuje cykliczne konferencje naukowo - techniczne oraz wydaje specjalistyczne książki z obszaru przetwórstwa rolno - spożywczego. Organizuje konkursy oraz pokazy wybijających się firm przetwórczych.

Data rejestracji: 12.12.2016