Baza Partnerów KSOW

Gmina Sorkwity

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7422123160

REGON:
510742741

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
ul. Olsztyńska
11-731 Sorkwity

Numer telefonu: 89 742 81 79
Strona WWW: http://bip.gminasorkwity.pl/
Adres e-mail: sorkwity.gmina@mragowo.net

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina wiejska Sorkwity jest położona w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie mrągowskim. Od wschodu graniczy ona z gminami Mrągowo i Piecki, od południa z gminą Dźwierzuty wchodzącą w skład powiatu szczycieńskiego, od zachodu z dwoma gminami powiatu olsztyńskiego - Kolnem i Biskupcem, a od północy z gminą Reszel należącą do powiatu kętrzyńskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 20 sołectw. W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictwo, stanowiące główne źródło dochodów i utrzymania ludności. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 16, droga wojewódzka: Nr 600 relacji Mrągowo - Kałęczyn – Szczytno. Gmina Sorkwity stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Przez teren gminy przepływa kilka rzek. Największą z nich jest Krutynia, której dorzecze obejmuje zdecydowaną większość obszaru gminy. Za jej górny bieg przyjmuje się Strugi łączące jeziora Warpuńskie, Zyndackie, Gielądzkie, Lampackie i Lampasz. Gmina Sorkwity charakteryzuje się także dużą powierzchnią gruntów leśnych.

Zgodnie z przyjętą wizją Sorkwity to przyjazna mieszkańcom i przyjezdnym gmina, w pełni wykorzystująca do własnego rozwoju i promocji potencjał położenia w sąsiedztwie Wielkich Jezior Mazurskich”.

Data rejestracji: 12.12.2016