Baza Partnerów KSOW

Gmina Ostrów Wielkopolski

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
6222364645

REGON:
250855498

Adres siedziby:
wielkopolskie
Al. Powstańców Wielkopolskich 12
63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer telefonu: 62 735 11 90
Strona WWW: www.ostrowwielkopolski.pl
Adres e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Ostrów Wielkopolski położona jest w południowej Wielkopolsce, na terenie powiatu ostrowskiego. Gmina jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Ostrów Wielkopolski (na północny-wschód i na zachód od miasta). Na terenie Gminy mieszka 18845 mieszkańców w 35 sołectwach (stan na 30.06.2016 r.). Liczba mieszkańców z roku na rok sukcesywnie wzrasta z uwagi na rozwój budownictwa jednorodzinnego. Największą miejscowością Gminy są Gorzyce Wielkie. Na terenie Gminy znajduje się wiele ciekawych miejsc wartych obejrzenia (np. zabytki m.in. pałac w m. Lewków, pałac Bagatela w m. Czekanów, pałac w m. Górzno, pałac w m. Gutów, pałac w m. Sobótka, drewniane kościoły w m. Górzno i m. Szczury, lotnisko w m. Michałków). Obszar Gminy dynamicznie się rozwija, powstaje nowa infrastruktura publiczna (drogi, oświetlenie uliczne, kanalizacja, sieć świetlic wiejskich, modernizowane są obiekty oświatowe i kulturalne). W ostatnich latach coraz bardziej zacieśniają się więzi między mieszkańcami z uwagi na działalność rad sołeckich i różnych organizacji społecznych (stowarzyszenia, OSP, grupy nieformalne, KGW) przy współudziale Gminy.

Data rejestracji: 12.12.2016