Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckie"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7571481568

REGON:
361335608

Adres siedziby:
mazowieckie
Czerwonka Włościańska 28
06-232 Czerwonka

Numer telefonu: 29 761 60 78
Strona WWW: www.lgdzielonyszlak.pl
Adres e-mail: biuro@lgdzielonyszlak.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar ośmiu jednostek samorządowych powiatu makowskiego.

Sześć spośród wyżej wymienionych gmin to gminy wiejskie (Czerwonka, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy Bramura, Sypniewo, Szelków), jedna jest gminą wiejsko-miejską (Różan) a jedna miejską (Maków Mazowiecki).

Obszar LGD zajmuje powierzchnię około 824 km2. Największa część obszaru przypada na Gminę Krasnosielc, najmniejsza zaś na Miasto Maków Mazowiecki.

Na koniec 2015 roku liczba mieszkańców obszaru LGD liczyła 38 646 osób.

Data rejestracji: 09.12.2016