Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
dolnośląskie
Ślubów 2a/1
56-200 Ślubów

Numer telefonu: 662051026
Adres e-mail: sierpowskaanita@gmail.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Do chwili obecnej przeprowadziliśmy następujące działania:

 

a) zorganizowaliśmy szereg spotkań/konferencji aktywizujących mieszkańców wsi w ramach rynku pracy

b) przeprowadziliśmy spotkania/imprezy promujące tradycje Dolnego Śląska

c) uczestniczyliśmy w przygotowywaniu ekspertyz w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska

d) przeprowadziliśmy badania terenowe w zakresie wykorzystania funduszy unijnych przez samorządu gminne

e) realizowaliśmy projekty edukacyjne na rzecz wzmocnienia edukacji szkolnej na terenach wiejskich.

Data rejestracji: 07.12.2016