Baza Partnerów KSOW

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5342277210

REGON:
015900539

Adres siedziby:
mazowieckie
ul.Chorzowska 16/18
26-600 Radom

Numer telefonu: 483656900
Strona WWW: http://www.cdr.gov.pl/
Adres e-mail: radom@cdr.gov.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Młody rolnik

Opis dotychczasowej działalności:

Głównym zadaniem Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu jest prowadzenie szkoleń, w których to łącznie uczestniczy około 3 tysięcy osób rocznie. Ponadto prowadzone jest Centrum Praktycznego Szkolenia, w którym funkcjonują linie technologiczne do przetwórstwa surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa (przetwórstwo mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż). Prowadzimy Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne, w którym prowadzone są doświadczenia z Instytutami Badawczo- Rozwojowymi, prowadzona jest produkcja roślinna i chów bydła mięsnego metodą ekologiczną. Realizujemy operacje w ramach Sieci Innowacji Rolniczej dla szerokiego grona odbiorców z zakresu Innowacji w rolnictwie, transferu wiedzy (od nauki do praktyki). Odbiorcami są rolnicy prywatni, doradcy publiczni i prywatni.

Data rejestracji: 05.12.2016