Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6852063997

REGON:
371010399

Adres siedziby:
podkarpackie
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego
38-204 Tarnowiec 30

Numer telefonu: 606137818
Strona WWW: sswp.org.pl
Adres e-mail: sswp@interia.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Szkolenia z zakresu wiedzy samorządowej oraz wiedzy o programach unijnych związanych z polepszenie infrastruktury na terenach wiejskich, realizowanie projektu "Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją",

realizowanie programu "Podkarpacka Odnowa wsi", konkursy "Sołtys roku województwa podkarpackiego" konferencje na tematy związane z wsią, rolnictwem, przedsiębiorczością, ekologią.Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi, dożynki, kiermasze.

Data rejestracji: 07.12.2016