Baza Partnerów KSOW

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Forma prawna:
Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)

NIP:
5262787073

REGON:
015799490

Adres siedziby:
mazowieckie
u. Widok 20 lok. 1
00-023 Warszawa

Numer telefonu: 22 692 71 11, 519 592 001
Strona WWW: www.produktyregionalne.pl
Adres e-mail: izba@produktyregionalne.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Transfer wiedzy

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją zrzeszającą producentów tradycyjnej, lokalnej i regionalnej żywności oraz regionalnego rękodzieła, a także instytucje i podmioty wspierające rynek produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Polsce. Należy do niej 230 członków. Promuje produkty regionalne, lokalne i tradycyjne, działa na rzecz zapewnienia ich wyższej jakości, a także systematycznego wprowadzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodarczego. Współpracuje z samorządami wojewódzkimi w zakresie kreowania polityki regionalnej wspierającej rozwój rynku produktów lokalnych i tradycyjnych; propaguje unijny system oznaczania produktów tradycyjnych i regionalnych; zachęca producentów do starań o uczestnictwo w tym systemie. Wymaga to samoorganizacji producentów w grupy kolektywnego działania w dobrze pojętym interesie własnym; myślenia kategoriami regionu i produktu terytorialnego. Do tego także zachęca Izba. Upowszechnia ponadto wiedzę o takich produktach w polskim społeczeństwie, wśród potencjalnych producentów i konsumentów, jednostek i urzędów kontrolnych. Jest twórcą pierwszego krajowego systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”. Izba realizuje projekty edukacyjno-promocyjne w Polsce oraz współpracuje przy realizacji projektów zagranicznych. Jako pierwszy podmiot w Polsce prowadzi kompleksową identyfikację produktów regionalnych - dzięki tej nowatorskiej inicjatywie zidentyfikowanych zostało w Polsce ponad 15 tysięcy produktów i potraw. Jest organizatorem (we współpracy z samorządami regionalnymi) ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, organizatorem wielu imprez plenerowych oraz degustacji i prezentacji produktów lokalnych i regionalnych. Od 2005 roku wydaje magazyn „Smak i Tradycja”.

Data rejestracji: 07.12.2016