Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
8111729286

REGON:
140547112

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń

Numer telefonu: 48 6762029
Strona WWW: www.dir.zwolen.com
Adres e-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zostało zawiązane w roku 2006. Na swoim koncie ma zwieńczone sukcesem projekty ze schematu I Leadera, Leadera + oraz wiele pomniejszych. Z bardzo dobrym wynikiem zakończono wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Strategia na lata 2014-2020 została oceniona najlepiej na Mazowszu i obecnie trwa jej wdrażanie. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wdrażanie strategii, aktywizacja mieszkańców oraz szeroko rozumiana praca na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Data rejestracji: 07.12.2016