Baza Partnerów KSOW

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

Forma prawna:
Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze

NIP:
5252244342

REGON:
014933726

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Świętokrzyska 20/319
00-002 Warszawa

Numer telefonu: 22 657 21 76
Strona WWW: zzcnmr.pl
Adres e-mail: sekretariat@zzcnmr.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w leśnictwie
  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Transfer wiedzy

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Młody rolnik

Opis dotychczasowej działalności:

W zeszłym roku zrobiliśmy ponad 320 szkoleń w 6 województwach z rachunkowości w gospodarstwie rolnym, w tym i zeszłym roku łącznie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu BHP w rolnictwie, były też realizowane pikniki i warsztaty w ramach Funduszy Promocji. Raz do roku organizujemy dużą konferencję, nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie, kierowaną do młodych rolników, pn.: Kongres Młodych Rolników, obecnie zorganizowaliśmy Europejskie Forum Młodych Rolników, podczas Centralnych Targów Rolniczych.

Data rejestracji: 06.12.2016