Baza Partnerów KSOW

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6652227052

REGON:
310223941

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

Numer telefonu: 797 901 116
Strona WWW: www.kss.org.pl
Adres e-mail: biuro@kss.org.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów to federacja lokalnych stowarzyszeń. Zrzesza ich obecnie 31 i skupia ponad 17 tyś. sołtysów. Misją KSS jest "Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli." W 2006 r. zostało laureatem I Nagrody w Konkursie Pro Publiko Bono. Do sukcesów legislacyjnych KSS należy zaliczyć: wprowadzenie zapisu o ochronie prawnej sołtysów, przyznanie sołtysom prawa do diet oraz zwrotu kosztów podróży, zapraszanie sołtysów na sesje oraz doprowadzenie do uchwalenia ustawy o funduszu sołeckim. W celu wsparcia FS uruchomiło portal www.funduszesoleckie.eu oraz organizuje o kilku lat konkurs " Fundusz Sołecki- Najlepsza Inicjatywa" Promuje FS poprzez realizowanie warsztatów, konferencji oraz wydawanie publikacji. KSS od kilku lat prowadzi działania na rzecz promocji odnowy wsi poprzez wydanie licznych publikacji, organizacje konferencji i szkoleń.Przygotował w tym celu kadrę trenerów . Duży ostatnio nacisk kładzie na cyfryzację mieszkańców na obszarach wiejskich. W tym ceku uruchomiło portal www.naszawioska.pl który umożliwia sołectwom zakładanie własnych profili. Co roku organizuje konkurs na najlepszą stronę internetową wsi "sołectw@sieci" www.konkurs.kss.org.pl Cyklicznie organizuje spotkania integracyjne; Krajowe Pielgrzymki Sołtysów do Lichenia, konferencje "Wiejska Polska" oraz "Wieś Polska- Wieś Innowacyjna". Wspólnie z Gazetą Sołecką co roku w Senacie RP organizuje finał Konkursu "Sołtys Roku" W celu niesienia pomocy osobom ubogim wspólnie z Towarzystwem Samorządowym oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów powołało do życia w 1996 r. Koniński Bank Żywności. Na co dzień patronuje wychodzącym od ponad 20 lat miesięcznikowi "Gazeta Sołecka" oraz Poradnikowi Radnego i Sołtysa. Aktywnie współpracuje z samorządami wszystkich szczebli oraz administracją centralną. Od zarania współpracuje z KSOW-em tak na szczeblu regionalnym jak i centralnym. Na co dzień współpracuje z LGD-ami i NGS ami

Data rejestracji: 07.12.2016