Baza Partnerów KSOW

Gmina Mucharz

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5512618591

REGON:
072182083

Adres siedziby:
małopolskie
Mucharz 226
34-106 Mucharz

Numer telefonu: 33 876 14 68
Strona WWW: mucharz.pl
Adres e-mail: tbryndza@mucharz.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy gminą przekształcającą się z rolniczej w turystyczną. Na naszym terenie powstała jedna z największych budowli hydrotechnicznych w Polsce - zbiornik wodny Świnna Poręba, w którym od 2017 r.rozpocznie się proces napełniania wodą. Powstające Jezioro Mucharskie, będzie można wykorzystywać rekreacyjnie, z czym wiążemy duże nadzieje na rozwój.

Współpracujemy aktywnie z trzema partnerami zagranicznymi ze: słowacką Ochodnicą, czeską Dobrą i rumuńską gminą Manastirea Humorului (region Suczawa), gdzie prężnie działa Polonia.

Nasza dewiza, to otwartość na współpracę i nowatorskie pomysły, przy zachowaniu tradycji i kultury naszego regionu - Górali Kliszczackich (pod Leskowcem). Znaczna cześć gminy należny do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, malownicze tereny, regionalna kuchnia, powoduje, że już teraz turyści naszą gminę wybierają na swój cel wypoczynku.

Data rejestracji: 08.12.2016