Baza Partnerów KSOW

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5342277210

REGON:
015900539

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Winogrady 63
61-659 Poznań

Numer telefonu: 618232081
Strona WWW: www.cdr.gov.pl
Adres e-mail: poznan@cdr.gov.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w uprawie
  • Transfer wiedzy

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

Opis dotychczasowej działalności:

Szkolimy kadrę podmiotów doradztwa rolniczego w celu udzielania pomocy doradczej rolnikom

Organizujemy szkolenia dla mieszkańców wsi w zakresie wspierania przedsiębiorczości, ochrony środowiska,

Wspieramy funkcjonowanie LGD,

Wspieramy wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Data rejestracji: 06.12.2016