Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Spółdzielnia Socjalna "Borowiacki Wigor"
kujawsko-pomorskie, Spółdzielnia
Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa Celem Spółdzielni jest również realizacja celów społecznie doniosłych, …
Agnieszka Norek
pomorskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Agnieszka Norek jest firmą zajmującą się organizacją szkoleń oraz specjalizuje się w doradztwie rolniczym.
Polskie Towarzystwo Geograficzne - Zarząd Główny
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem PTG jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej. W PTG działa Komisja Obszarów Wiejskich, która prowadzi i promuje badania w zakresie przestrzennego i regionalnego zróżnicowania procesów społeczno-gospodarczych na wsi. Komisja…
Świętokrzyski Związek Pszczelarzy
świętokrzyskie, Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze
Świętokrzyski Związek Pszczelarzy jest dobrowolną organizacją społeczno - zawodową pszczelarzy zrzeszających pszczelarzy z województwa świętokrzyskiego , a w naszym przypadku części pszczelarzy z województwa małopolskiego. Organizujemy szkolenia dla…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"
wielkopolskie, Lokalna Grupa Działania
W marcu 2008 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, którego celem jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie stanowi lokalną grupę działania (LGD), będącą…
BIURO DORADZTWA ROLNOŚRODOWISKOWEGO MARCIN NOREK
pomorskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Biuro Doradztwa Rolnośrodowiskowego Marcin Norek jest firmą działającą od 2002 r. w zakresie doradztwa rolniczego i ochrony środowiska wiejskiego.
ECEAT Polska
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
ECEAT-Polska (Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce) jest stowarzyszeniem, które zainicjowało ideę turystyki w gospodarstwach ekologicznych. Obecnie głównym celem organizacji jest promocja rolnictwa ekologicznego poprzez…
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki
łódzkie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
W Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej prowadzone są m.in. badania naukowe dotyczą struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, w szczególności regionu łódzkiego. W ostatnich latach badania naukowe koncentrują się na następujących…
Gmina Gostycyn
kujawsko-pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Gostycyn, od zawsze utożsamiana była jako gmina o rolniczym charakterze rozwojowym, w której również ewidencjonuje się drobne, prywatne przedsiębiorstwa. Do tej pory udało się zrealizować wiele ciekawych i bardzo potrzebnych projektów. Jednym z…
Gmina Bytom Odrzański
lubuskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Bytom Odrzański uczestniczyła w wielu projektach z wykorzystaniem funduszy unijnych. Ze zrealizowanymi projektami można zapoznać się w raporcie o stanie gminy, który jest umieszczony na stronie internetowej.
Wyświetlanie rezultatów od 4601 do 4610 z 4642