Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Gmina Koniusza
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Koniusza jest gminą typowo rolniczą, o bogatym dorobku kulturowym i rozwiniętych tradycjach lokalnych. Gmina posiada dobrze zachowane wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz znaczny zasób terenów do zagospodarowania na cele…
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzesza stowarzyszenia agroturystyczne z województwa lubelskiego. Główną ideą Związku jest popularyzacja agroturystyki jako alternatywnej formy wypoczynku i rekreacji. Jest administratorem serwisu…
Gmina Krościenko nad Dunajcem
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jako gmina realizujemy zadania zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami.Nie mniej jednak ściśle i z sukcesem współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.
Gmina Słomniki, Urząd Miejski w Słomnikach
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Słomniki.
Małopolska Organizacja Turystyczna
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
-integracja środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej oraz stowarzyszeniami związanymi z turystyką jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami - stwarzanie warunków do…
Gmina Wierzbica
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Wierzbica, jest typową gminą rolniczą bez przemysłu ale z rozbudowanymi usługami handlowymi. O obliczu gminy decyduje pracowitość jej mieszkańców wspieranych decyzjami samorządu gminnego. Efektem tej pracy jest poprawa standardu życia jej…
Gmina Mucharz
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jesteśmy gminą przekształcającą się z rolniczej w turystyczną. Na naszym terenie powstała jedna z największych budowli hydrotechnicznych w Polsce - zbiornik wodny Świnna Poręba, w którym od 2017 r.rozpocznie się proces napełniania wodą. Powstające…
BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
podlaskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Głównym profilem naszej działalności jest organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów z obszarów informatycznych, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej (w tym także rolniczej), biznesowych, marketingowych, zarządzania jakością,…
Powiat Brzozowski
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Do tej pory powiat brzozowski zrealizował w ramach PROW inwestycje związane z przebudową dróg lokalnych:3 projekty na kwotę ok. 3 mln zł. Również korzystając ze środków PROW przeprowadzono proces scalania gruntów w obrębie Hłudno czy wybudowano…
Gmina Pruszcz
kujawsko-pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. reguluje zakres działań Gminy. Nasza działalność ukierunkowana jest na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Od wielu lat dbamy o szeroko rozumiany rozwój, dążąc do stworzenia na obszarach…
Wyświetlanie rezultatów od 4541 do 4550 z 4642