Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Powiat Wyszkowski
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Wyszkowski położony jest w północno – wschodniej części województwa mazowieckiego. Posiada niewątpliwie atrakcyjne położenie - rozciąga się on między dolinami Bugu i Narwi. Administracyjnie powiat składa się z 6 gmin: jednej miejsko –…
Gmina Dębica
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Dębica to jeden z najpiękniejszych zakątków południowo – wschodniej Polski, obejmujący obszar 137,62 km2. Zamieszkuje ją ok. 25 tysięcy osób. Położenie Gminy sprawia, że jej krajobraz jest bardzo zróżnicowany, co stwarza dobre warunki do…
Krajowa Rada Izb Rolniczych
mazowieckie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym samorządu rolniczego działającego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315). Członkami samorządu rolniczego są wszyscy podatnicy podatku rolnego,…
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
śląskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach jest instytucją zajmującą się kształtowaniem, rozwojem i popularyzacją kultury lokalnej. W swych działaniach głównie skupiamy się na: - odtwarzaniu i utrwalaniu obrzędów i zwyczajów ludowych, - aktywizacji…
Gmina Leśnica
opolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Leśnica realizuje ustawowe obowiązki postawione jednostkom samorządu terytorialnego.
Fundacja Przedsiębiorczości
śląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Przedsiębiorczości realizując swoje cele statutowe angażuje się w rozwój obszarów i ludności na swoim terenie działania, w tym przede wszystkim w rozwój obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Cele te realizowane są przede wszystkim poprzez…
Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach
podkarpackie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach występuje zarówno jako samodzielny organizator imprez kulturalnych i animator życia artystycznego w mieście i gminie Ropczyce, jak i współpracuje od wielu lat z różnymi jednostkami. Różnorodność…
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości
śląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości to organizacja pozarządowa powstała w celu aktywnej walki z bezrobociem i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa śląskiego. Stowarzyszenie prowadzi różnorzędną działalność…
Gmina Bieliny
świętokrzyskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Bieliny leżąca w sercu Gór Świętokrzyskich to z pewnością ważne miejsce na mapie woj. świętokrzyskiego. To gmina typowo rolnicza obejmująca obszar ponad 88 km2. Ponad 60% powierzchni gminy znajduje się w granicach ŚPN i jego otuliny, czyli…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenia działa na rzecz trójsektorowej współpracy partnerskiej sektora społecznego, gospodarczego i publicznego w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju swojego obszaru oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców poprzez…