Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Gmina Czerwieńsk
lubuskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Czerwieńsk jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i personalne, które mogą być wykorzystywane przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Zrealizowaliśmy szereg…
Gmina Strzyżów
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Strzyżów jest jednostką samorządu terytorialnego nastawioną w szczególności na zrównoważony rozwój, rozwój obszarów wiejskich i aktywizację społeczności lokalnej oraz wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. Gmina Strzyżów posiada duże…
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"
dolnośląskie, Lokalna Grupa Działania
Początki budowania Partnerstwa Sowiogórskiego sięgają 2005 roku. Wówczas zrodziła się idea zjednoczenia wszystkich, dla których obszar ten jest ważny i którzy chcieliby razem pracować nad jego rozwojem. Impulsem było wstąpienie Polski do Unii…
Gmina Lipnica Wielka
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Lipnica Wielka – jednostka samorządu terytorialnego, wchodząca w skład powiatu nowotarskiego. Gmina Lipnica Wielka rozciąga się na obszarze 67 km kw., zamieszkuje ją 5.961 osób (2.950 mężczyzn i 3.011 kobiet). Wśród ludności zamieszkującej…
Gospodarstwo Rolne Marek Janiak
dolnośląskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Założenie winnicy, budowa i wyposażenie winiarni, rozpoczęcie produkcji wina gronowego.Planuję zwiększenie produkcji i jakości na bazie potencjału przyrodniczego i społecznego okolicy, wypromowanie własnej marki oraz organizację sprzedaży i…
Gmina Wodynie
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Wodynie jest prężnie rozwijającą się jednostką samorządową z dużym zasobem obszarów ekologicznych typu Natura2000. W ostatnich latach uzyskano środki zewnętrzne na wiele inwestycji, takich jak przebudowa dróg, rozwój gospodarki wodno-ściekowej,…
Międzygminne Porozumienie Samorządowe - MPS
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Organizacja działa od ponad 10 lat. Stowarzyszenie MPS realizowało projekt w 2014 pn. Promocja rezerwatu przyrody Dolina Osy poprzez utworzenie sali ekspozycyjnej w Słupie w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) os 4 LEADER…
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce
podkarpackie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Cyklicznie co roku organizujemy imprezy kulturalno-oświatowe takie jak jasełka, opłatek, dzień dziecka, pikniki rodzinne, zawody strażackie. Współpracujemy z samorządem terytorialnym, szkołą podstawową, ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Wsi oraz…
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
podlaskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest to muzeum na wolnym powietrzu, gromadzące dobra kultury związane z etnografią północno–wschodniej Polski. W skansenie już od wielu lat są organizowane festyny etnograficzne promujące podlaską kulturę ludową.…
Gmina Ryczywół
wielkopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Ryczywół liczy 7361 mieszkańców (na dzień 31.12.2015r.) Zlokalizowana w Województwie Wielkopolskim. Jest jedna z trzech gmin w powiecie Obornickim. Powierzchnia gminy obejmuje obszar 154,5 km2. Gmina Ryczywół obejmuje swoim zasięgiem 14…