|

Ziołowe konkursy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W białej misce leża gałązki różnych ziół. Miska stoi na drewnianym blacie. Poniżej logotypy Unii Europejskiej (okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle), logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich (trzy kolorowe drzewa z napisem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich), Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (biały domek, zielone pola, czerwone kłosy, niebieskie niebo w kole otoczonym ośmioma niebieskimi gwiazdami). Poniżej napis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach: „Pieczywo z dodatkiem ziół” oraz „Bukiet zielny” organizowanych przez Województwo Lubelskie.

Konkursy przeznaczone są dla mieszkańców obszarów wiejskich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, lub dostarczenie osobiście kompletnego zgłoszenia pracy do siedziby organizatora (załącznik nr 1, oraz Załącznik nr 2) do dnia 5 sierpnia. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia do godziny 13 wcześniej przygotowanego bukietu oraz pieczywa na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, które odbędzie się podczas Wojewódzkiego Święta Ziół w dniu 15 sierpnia 2022 roku na Targowisku Gminnym w Fajsławicach „Mój Rynek-Boniewo” w Boniewie.

Regulamin konkursu "Bukiet Zielny"

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu "Bukiet Zielny"

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu "Bukiet Zielny"

Regulamin konkursu "Pieczywo z dodatkiem ziół"

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu "Pieczywo z dodatkiem ziół"

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu "Pieczywo z dodatkiem ziół"