|

"Zioła mają moc" - operacja zrealizowana w ramach konkursu dla Partnerów KSOW przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ułężu

Zdjęcie przedstawia siedem kobiet – pracowników Urzędu Gminy w Ułężu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu oraz mieszkańców Gminy Ułęż obecnych w otwartym pomieszczeniu posiadającym szereg okien dającym wrażenie przestrzenności. Kobiety ubrane są w różnokolorowe stroje, w których przeważa kolor biały i różowy. W pomieszczeniu zlokalizowane są dwa stoły oraz kilka krzeseł wykonanych w drewna. Uczestniczki wyjazdu studyjnego „ZIOŁA MAJĄ MOC”, które odbyło się w dniach 28-30.07.2023 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 pn. „Zioła mają moc” wykonują lawendowe wieńce oraz ozdoby.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowała zadanie pn. „Zioła mają moc” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2022-2023, Środki finansowe przyznane na realizację operacji wynosiły  - 63 500,00 zł. Realizowane było Działanie 9 - Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. Celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez zorganizowaną wizytę studyjną w piękny region warmińsko-mazurski w dniach 28-30 lipca 2023 r., w której uczestniczyło 35 osób. Wizyta studyjna adresowana była do wszystkich grup społecznych, do producentów produktów żywnościowych, do rolników, mieszkańców Gminy Ułęż i Powiatu Ryckiego. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z dobrymi praktykami, uczestniczyli w bardzo ciekawych i pouczających wykładach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczących uprawy, pielęgnacji i zastosowania w różnych dziedzinach życia wielu gatunków ziół. Wykłady połączone z wizytą na poletkach doświadczalnych. Poznali  szeroką gamę zalet hortiterapii, odwiedzili plantację lawendy, leśne Arboretum Warmii i Mazur. Ponadto uczestniczyli w warsztatach tworzenia wianka na drzwi, warsztatach kwiatowych „łapacze snów”, tworzenia wianka lawendowego. W wyniku wizyty studyjnej nastąpiła wymiana informacji, doświadczeń oraz aktywizacja i integracja międzypokoleniowa społeczeństwa. Organizacja wizyty była ważnym doświadczeniem dla uczestników ze względu na poznanie nowatorskich form aktywizacji środowiska wiejskiego, wymianę doświadczeń, zdobytą wiedzę nt. wpływu działalności pozarządowych na rozwój i promocję gminy. Uczestnicy poznali wzorce podejmowanych inicjatyw lokalnych, nawiązali kontakty by mieć możliwość ze skorzystania z ich wsparcia i wymiany praktyk.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany ze środków w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Operacyjny 2022-2023