|

Zaproszenie do udziału w operacji pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Plakat zapraszający mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w operacji pn. „ Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak ”. Górna część plakatu jest na fioletowym tle odciętym ukośnie w połowie wysokości. Na odcięciu znajdują się trzy zdjęcia w kwadratowych ramkach. Na pierwszym od lewej jest zdjęcie jabłka na gałązce, na drugim kiść winorośl, na trzecim śliwki na gałęzi drzewa. Dolna połowa plakatu jest w kolorze białym. Na dole plakatu widnieją logotypy, kolejno od lewej strony: flaga Unii Europejskiej, kolorowe drzewka Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zielone jabłko z napisem Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami znajduje się napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na samym dole znajduje się informacja, że operacja jest opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru.

PLIKI DO POBRANIA