|

„Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki” - operacja realizowana przez Stowarzyszenie LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej w ramach konkursu dla Partnerów KSOW

Plakat informuje o realizacji projektu pn. ,, Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki”. W ramach projektu dnia 29 września 2023 r. o godz. 17.00 w Domu Weselnym „Mila” w Rykach przy ul. Ogrodowej 7 odbędzie się spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej. Na górze plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 W środkowej części plakatu znajduje się treść zapisana w zdaniach informujących iż: Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej’’ wraz z partnerem: Powiatem Ryckim realizuje projekt pn. ,, Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki”. W ramach projektu dnia 29 września 2023 r. o godz. 17.00 w Domu Weselnym „Mila” w Rykach przy ul. Ogrodowej 7 odbędzie się spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej. Na plakacie znajduje się także informacja o programie spotkania „1. Fundusze Europejskie podstawowe założenia i cele (1 godz.); 2.Formy wsparcia dla osób podejmujących działalność gospodarczą (1 godz.); 3.Przerwa bankietowa (45 min.); 4.Formy wsparcia dla przedsiębiorców (1 godz.); 5.Źródła informacji o funduszach europejskich (1 godz.) oraz o grupie docelowej, którą są mieszkańcy obszarów wiejskich województwa lubelskiego w liczbie 50 osób

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza na spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej realizowane w ramach projektu pt. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki”. Spotkanie odbędzie się w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 17:00  w Domu Weselnym „Mila” w Rykach przy ul. Ogrodowej 7.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy obszarów wiejskich województwa lubelskiego w liczbie 50 osób.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu jest udział mieszkańców województwa lubelskiego we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem funduszy unijnych. Poprawa, wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt wpisuje się w:

Priorytet 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW na lata 2014-2020 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Temat operacji

Temat 2: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.lokalnagrupadzialania.pl    

Za treść odpowiada Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej KSOW: https://ksow.pl/

Ty również możesz zostać Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://ksow.pl/baza-danych/partnerzy-ksow

Tekst opracowała Weronika Piszczek