|

Wyjazd studyjny nt. „Dobre praktyki aktywizacji społeczności lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulinarne Północnej Lubelszczyzny” organizowany przez GOK w Wojciechowie

Plakat informuje o realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie wyjeździe studyjnym pod nazwą „Dobre praktyki aktywizacji społeczności lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulinarne Północnej Lubelszczyzny”. W lewym górnym rogu logo Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz napis: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza do udziału w projekcie. Jeżeli należysz do KGW na terenie Gminy Wojciechów lub jesteś członkiem organizacji pozarządowej z tego terenu! Jeżeli wspierasz rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie! Weź udział w: Poniżej na zielonym tle, umieszczony został tytuł operacji, na pomarańczowym tle data wyjazdu: 8 – 9 września 2023 r. Poniżej został przedstawiony program wyjazdu: • Prezentacja Pracowni Ginących Zawodów w okolicach Białej Podlaskiej • Warsztaty plastyki obrzędowej • Wspólne przyrządzanie potraw wpisanych na listę produktów tradycyjnych • Zwiedzanie Krainy Rumianku z warsztatami • Spotkania z przedstawicielami organizacji działających w oparciu o potrawy tradycyjne Północnej Lubelszczyzny Po prawej stronie na pomarańczowym tle znajduję się biały napis: Zgłoś się już dziś!! tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22 e-mail: gok@agroturystyka.pl lub osobiście w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Poniżej na zielonym tle napis: Projekt pn. „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów - budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie oraz Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W części dolnej plakatu umieszczono logotypy od lewej strony: flaga Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie; Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami umieszczono napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w ramach projektu „Potencjał kulinarny Gminy Wojciechów – budowanie marki Ziemi Wojciechowskiej na bazie produktów tradycyjnych” organizuje Wyjazd studyjny nt. „Dobre praktyki aktywizacji społeczności lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulinarne Północnej Lubelszczyzny”

W wyjeździe mogą wziąć udział przedstawiciele KGW z Gminy Wojciechów, członkowie organizacji pozarządowych oraz  osoby wspierające rozwój przedsiębiorczości na tym terenie.

W programie

  • Prezentacja szlaku Pracowni Ginących Zawodów – dobre praktyki podtrzymywania tradycji lokalnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
  • Warsztaty plastyki obrzędowej nt. „Ozdoby chłopskiej  kuchni”
  • Prezentacja procesu wykonywania pereborów
  • Wspólne przyrządzanie potraw wpisanych na listę produktów tradycyjnych
  • Zwiedzanie Krainy Rumianku z warsztatami
  • Spotkania z przedstawicielami organizacji działających w oparciu o potrawy tradycyjne Północnej Lubelszczyzny (Kraina Rumianku, Wioska Mleczna, Perły Chmielowa)

Zapraszamy!