|

Wyjazd studyjny „Dobre praktyki podejmowania inicjatyw społeczno - kulturalnych dla rozwoju i promocji obszarów wiejskich" w ramach projektu „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”

Plakat informuje o organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie wyjeździe studyjnym „Dobre praktyki podejmowania inicjatyw społeczno - kulturalnych dla rozwoju i promocji obszarów wiejskich” w ramach projektu „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”. W lewym górnym rogu logo Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz napis: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza do udziału w projekcie. Zaproszenie kierowane jest do osób należących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów, członków organizacji pozarządowych działających na tym obszarze oraz osób wspierających rozwój przedsiębiorczości w tej gminie. Poniżej na pomarańczowym tle, umieszczony został tytuł wyjazdu oraz termin 6 - 8 września 2022. Poniżej na białym tle zakres wyjazdu z tekstem zachęcającym do udziału: Podczas wyjazdu zdobędziesz wiedzę nt.: • Wiosek tematycznych, inicjatyw społeczno – kulturalnych oraz imprez wspólnotowych • Różnorodnych działań dla rozwoju gospodarczego i promocji obszarów wiejskich • Aktywnych form prezentacji dziedzictwa kulturowego • Innowacyjnych form prowadzenia usług gastronomicznych Po prawej stronie zdjęcie haftowanej serwetki a na nim na czarnym tle napis: Zgłoś się już dziś!! Liczba miejsc ograniczona! tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22 e-mail: gok@agroturystyka.pl lub osobiście w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Poniżej na pomarańczowym tle napis: Projekt pn. „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”, realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie oraz Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W części dolnej plakatu na białym tle umieszczono logotypy od lewej strony: flaga Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie; Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami umieszczono napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.