|

Wyjazd studyjny do Portugalii pn.: „Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich” dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych, producentów lokalnych produktów z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego

Grupa 25 osób stoi na zewnątrz przy budynku pod ażurowa konstrukcja dachu po której pnie się zielona roślina. Wśród tych osób jest pan Zbigniew Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz pani Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, którzy trzymają tabliczkę. Na górze tabliczki widnieją logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej (okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle), logo województwa lubelskiego (napis Lubelskie smakuj życie), logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich (trzy kolorowe drzewa z napisem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich), logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (biały domek, zielone pola, czerwone kłosy, niebieskie niebo w kole otoczonym ośmioma niebieskimi gwiazdami) z napisem pod spodem: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Poniżej widnieje nazwa „Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich”. Wyjazd studyjny po Portugalii w dniach 27.11-02.12.2022 r. dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych i producentów lokalnych produktów z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W dniach 27.11.-02.12.2022 odbył się wyjazd studyjny do Portugalii pn.: „Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich” dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych, producentów lokalnych produktów z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z Lokalnymi Grupami Działania z terenu Portugalii, podczas których rozmawiano o finansowaniu przedsiębiorczości w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania oraz omawiano procedury składania wniosków. Ciekawym tematem do rozmowy okazała się również kwestia kategoryzacji obiektów agroturystycznych i ich promocji. W kolejnych dniach wizyty grupa uczestników odwiedziła plantacje borówki i kiwi, gdzie nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami tej samej branży. Następnym punktem wyjazdu studyjnego była wizyta w 2 lokalnych manufakturach. Pierwsza zajmowała się produkcją piwa (1 z 2 wytwórni lokalnych w Portugalii) druga to lokalna wytwórnia słodyczy z czekolady. W obydwu zakładach uczestnicy wizyt mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym, dokonać degustacji wyrobów. Ostatnim punktem tego dnia była wizyta w gospodarstwach agroturystycznych sprofilowanych na Enoturystykę – połączenie działalności winiarskiej z agroturystyką. Kolejnym punktem programu była wizyta u producenta zielonego wina. Podczas wizyty w zakładzie zaprezentowano proces produkcyjny, przeprowadzono degustację produktów. Ostatniego merytorycznego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili stowarzyszenie CASAXINE zajmujące się utrzymaniem zabytkowej wioski Aldeia de Quintandona. W trakcie zwiedzania zaprezentowano teren wioski oraz dyskutowano na temat promocji turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o lokalne walory architektoniczne.