|

,,Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER” - szkolenia realizowane przez Lokalną Grupa Działania „Owocowy Szlak” wraz z partnerem Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie” w ramach konkursu dla Partnerów KSOW

Plakat informuje o realizacji szkoleń pn. „Wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania oraz reprezentacji dobrych praktyk” oraz „Realizacja projektów partnerskich w nowym okresie programowania” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dole plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Na górze plakatu znajduje się informacja o realizowanej operacji w zdaniu informującym: „Szkolenia dla przedstawicieli LGD”. W środkowej części plakatu znajdują się nazwy szkoleń oraz informacja o dacie i miejscu realizacji operacji, a w lewym górnym rogu logo Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” wraz z partnerem Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie” realizuje operację pn. ,,Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER”, w ramach której organizowane są szkolenia „Wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania oraz reprezentacji dobrych praktyk” oraz „Realizacja projektów partnerskich w nowym okresie programowania” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023.

Celem operacji jest: wzrost wiedzy i przygotowanie członków Lokalnych Grup Działania na wdrażanie inicjatywy LEADER. Pomoże to przedstawicielom LGD na sprawną realizację projektów w nowym okresie programowania.

Grupa docelowa: Grupą docelową wydarzenia będą przedstawicie Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego.

Przewiduje się, że w wydarzeniu łącznie weźmie udział 60 osób.

Grupa docelowa została wybrana adekwatnie do celu i zakresu operacji.

Dzięki realizacji operacji możliwy będzie wzrost wiedzy przedstawicieli Lokalnych Grup Działania odnośnie nowego okresu programowania. Uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem wdrażania inicjatywy LEADER.