|

Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”. Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku Wartość operacji : 43 202,50 złotych Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Formy realizacji operacji: -Seminarium pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości” -Konkurs Cydrów Domowych Mistrz Cydru 2021 -Publikacja „Co to jest jabłecznik-produkcja domowa” Udział w operacji: - wpłynie na zwiększenie udziału rolników we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez udział 25 uczestników w seminarium nt. produkcji cydru rzemieślniczego obejmującego kwestie technologiczne oraz marketingowe - wpłynie na rozwój współpracy i wymianę dobrych praktyk oraz doświadczeń poprzez podpisanie listu intencyjnego między rolnikami o wzajemnej współpracy i podejmowaniu wspólnych inicjatyw -wydanie publikacji nt. przetwórstwa jabłek w kierunku jabłecznika w ilości 500 sztuk. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może wpłynąć na wzrost podaży produktów przetwórstwa owocowego co przełożyć się może na stworzenie marki polskiego cydru rzemieślniczego i rozszerzenie dotychczasowej sieci dystrybucji oraz może wpłynąć na wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób; -rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą -osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców -producentów cydru/jabłecznika -przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD -przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem -przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego; Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru oraz partnerów operacji.

Partner KSOW Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru wraz z partnerami: Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak realizuje formę operacji Seminarium pn. "Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości", Konkurs Cydrów Domowych Mistrz Cydru 2021, Publikacja "Co to jest jabłecznik - produkcja domowa", organizowane w ramach operacji pn. "Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich" w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2020-2021.

Celem operacji jest: rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.