|

Warsztaty Rękodzielnicze pt.,, MYDEŁKA ZIOŁOWO-KWIATOWE” organizowane w ramach operacji pn. ,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie”

Plakat informuje o warsztacie rękodzielniczym ,,MYDEŁKA ZIOŁOWO-KWIATOWE” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Domem Kultury w Kraśniczynie, który odbędzie się 28.10.2021 r. w godz. 15.00 do 19.00 w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie, Boniewo 43. Na górze plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Na dole plakatu znajduje się kolorowa grafika z kwiatów polnych, maków i bławatów, oraz owoców jarzębiny. W środkowej części plakatu znajduje się treść zapisana w zdaniach informujących iż: do udziału w dniu 28 października 2021 r w godzinach 15.00-19.00 zapraszamy osoby z terenów wiejskich Województwa Lubelskiego na warsztaty rękodzielnicze ,,MYDEŁKA ZIOŁOWO-KWIATOWE”” do Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie, Boniewo 43. W trakcie warsztatu uczestnicy wykonają własnoręcznie pracę – poduszeczkę zapachowa pod nadzorem instruktora - osoby prowadzącej. Ilość uczestników max. 1o osób. Zgłoszenia i Informacja pod nr. tel. +48 724 191 560; +48 579 470 765.

Partner KSOW Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Domem Kultury w Kraśniczynie realizuje formę operacji Warsztaty Rękodzielnicze pt.,, MYDEŁKA ZIOŁOWO-KWIATOWE” organizowane w ramach operacji pn. ,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2020-2021.

Celem operacji jest: Transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych wspierającej rozwój gospodarczy obszarów wiejskich