|

Szkoleniu na temat „Upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na obszarach Wiejskich” w ramach operacji pn. „Wiejski Kramik Rozmaitości".

Plakat ma biało-różowe tło, na którym widnieją kolorowe napisy. Od góry z lewej strony napis „Bezpłatne szkolenie dla wszystkich mieszkańców Gminy Ryki, rolników, przedsiębiorców. Po prawej zdjęcie traktora stojącego na polu. Poniżej biały napis na różowym tle z tematem szkolenia: Upowszechnianie Wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na obszarach wiejskich. Poniżej tekst zachęcający do uczestnictwa w szkoleniu: Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystać potencjał wsi oraz jak go korzystnie eksploatować i stosować w praktyce powiększając swoją efektywność, odkryć korzyści z tworzenia sieci partnerskich, rozwoju małego przetwórstwa lokalnego oraz rozwijać swoją ofertę poprzez pozyskiwanie nowych źródeł dofinansowania. Pod tekstem różowy napis: szkolenie obejmować będzie 3 bloki tematyczne: - tworzenie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich - rozwój małego przetwórstwa lokalnego w oparciu o zasoby środowiska naturalnego występującego w powiecie ryckim - źródła dofinansowania produkcji rolnej z uwzględnieniem małego przetwórstwa lokalnego Następnie na różowym pasku biały napis z terminem, godzinami i miejscem szkolenia - 5 października 2021, godz. 8:00-16:00, miejsce szkolenia Kino Renesans Dolna część plakatu informuje o: szkolenie jest bezpłatne, zostanie przeprowadzone przez profesjonalną kadrę, każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia dostanie certyfikat, zapewniony zostanie obiad oraz materiały szkoleniowe, rejestracja uczestników i informacje pod numerem telefonu 81/865 16 16 , regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na www. mgck.pl Na samym dole plakatu biały pasek z logotypami: Unii Europejskiej, Miejsko-Gminnego Centrum kultury w Rykach, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach w ramach operacji pn. „Wiejski Kramik Rozmaitości” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan operacyjny na lata 2020-2021 Zaprasza mieszkańców Gminy Ryki, rolników, przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym 8-godzinnym szkoleniu na temat „Upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na obszarach Wiejskich”.

Przeprowadzenie szkolenia ma na celu zgłębienie wiedzy w jaki sposób wykorzystać potencjał wsi oraz jak go korzystnie eksploatować i stosować w praktyce powiększając swoją efektywność poprzez rozwój małego przetwórstwa lokalnego, tworzenia sieci współpracy partnerskiej, oraz rozwijać swoją ofertę poprzez pozyskiwanie nowych źródeł dofinansowania.

Realizacja operacji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także rozwoju osobistego uczestników.

Szkolenie odbędzie się 5 października 2021r w kinie Renesans w Rykach w godzinach 8:00-16:00, obejmować będzie III bloki tematyczne:

- Tworzenie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich,

- Rozwój małego przetwórstwa lokalnego w oparciu o zasoby środowiska naturalnego występującego w powiecie ryckim,

- Źródła dofinansowania produkcji rolnej z uwzględnieniem małego przetwórstwa lokalnego.

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 października 2021r. na adres e-mail:

centrumkultury.ryki@wp.pl ,anna.wojtas@ryki.pl lub w siedzibie MGCK w Rykach.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW w bazie dostępnej na stronie internetowej www.ksow.pl