|

Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego

Kadr z prezentacji multimedialnej Na granatowym tle w prawym górnym rogu herb województwa lubelskiego przed nim napis Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Niżej tytuł prezentacji: wsparcie przygotowawcze, w następnej linijce wybór LSR. Poniżej na białym tle logotypy: flaga Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami napis: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Jednostkę Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.

W dniu 21.12.2021 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego.

W programie szkolenia uwzględniono między innymi tematykę:

  • wsparcia przygotowawczego i wymaganych dokumentów przy wyborze LSR,
  • zwrócono uwagę na najczęściej spotkane problemy we wnioskach o płatność,
  • omówiono działanie 19 jako wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER oraz rolę poddziałania 19.2 we wspieraniu wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • poruszono temat błędów, które najczęściej są popełniane przy składaniu wniosków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz przyszłej perspektywy 2021-2027”, oraz
  • przekazano informacje na temat konkursu 6/22 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Na zakończenie odbyła się dyskusja, a każdy z uczestników mógł zadawać pytania oraz wyjaśnić wątpliwości dotyczące poruszanych tematów.