|

„Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”

W lewym górnym rogu logo Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz napis: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza do udziału w projekcie. Zaproszenie kierowane jest do osób należących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów, członków organizacji pozarządowych działających na tym obszarze oraz osób wspierających rozwój przedsiębiorczości w tej gminie. Poniżej na tle przedstawiającym rozżarzone węgle kowalskie, umieszczony został tytuł operacji, a następnie jej zakres z tekstem zachęcającym do udziału w realizowanych zadaniach: W ramach operacji weźmiesz udział w warsztatach: „Mięsiwo i steki z serca kuźni – ognia i kowadła”, „Tradycyjne potrawy Ziemi Wojciechowskiej w nowoczesnej aranżacji" oraz w: Konkursie „Sztuka mięsa z kowadła” , Wyjeździe studyjnym.Po prawej stronie na tle przedstawiającym potrawy regionalne ciemnoczerwony pasek z napisem: Zgłoś się już dziś!! Liczba miejsc ograniczona! tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22 e-mail: gok@agroturystyka.pl lub osobiście w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Poniżej na szarozielonym tle napis: Projekt pn. „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie oraz Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W części dolnej plakatu umieszczono logotypy od lewej strony: flaga Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie; Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami umieszczono napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie operacji  pod nazwą „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza do udziału w operacji pod nazwą „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne oraz tradycje kowalskie”. Zaproszenie kierowane jest do osób należących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów, członków organizacji pozarządowych działających na tym obszarze oraz osób wspierających rozwój przedsiębiorczości w tej gminie.  W ramach operacji weźmiesz udział w warsztatach: „Mięsiwo i steki z serca kuźni – ognia i kowadła”, „Tradycyjne potrawy Ziemi Wojciechowskiej w nowoczesnej aranżacji"  w wyjeździe studyjnym oraz konkursie „Sztuka mięsa z kowadła”.