|

Relacja ze szkolenia pt. „Zagrody edukacyjne – innowacja i bezpieczeństwo” zrealizowanego przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Na środku sali konferencyjnej stoi mężczyzna ubrany w granatowy garnitur - Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, z prawej strony mężczyzny stoi kobieta ubrana w czarną sukienkę w kropki – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Z tyłu stoi zielony rollup z napisem Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (trzy żółtek kłosy skierowane do góry, pod kłosami żółty napis LODR, na półkolu napis Końskowola ). Po lewej stronie stoi biały stolik na którym stoi kartka z napisem Zagrody Edukacyjne – innowacja i bezpieczeństwo oraz poniżej Logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej (okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle), logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich (trzy kolorowe drzewa z napisem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich), logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (trzy żółtek kłosy skierowane do góry, pod kłosami żółty napis LODR, na półkolu napis Końskowola ), logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (biały domek, zielone pola, czerwone kłosy, niebieskie niebo w kole otoczonym ośmioma niebieskimi gwiazdami). Poniżej napis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po lewej stronie do mężczyzny znajduje się biały stolik. Z tyłu stoi biały ekran do wyświetlania prezentacji z projektora.

Opis: C:\Users\admin\Desktop\KSOW\Lipiec 2022\karta zgłoszeniowa\dobre\loga_ue_ksow_lodr_prow.png

Relacja ze szkolenia pt. „Zagrody edukacyjne – innowacja i bezpieczeństwo

W dniu 20.09.2022 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zrealizował szkolenie pt. „Zagrody edukacyjne – innowacja i bezpieczeństwo” w Grocie Bochotnickiej w miejscowości Bochotnica. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.  Plan operacyjny na lata 2022-2023. Koordynatorem projektu była Urszula Wojewoda - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 od przywitania uczestników, przedstawienia programu szkolenia oraz poinformowaniu o źródle jego finansowania. W szkoleniu wzięło udział 30 mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego w tym pięciu doradców LODR w Końskowoli. W pierwszej części szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z częścią teoretyczną, a następnie częścią praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy brali czynny udział w ćwiczeniach ratujących ludzkie życie. Kolejną częścią szkolenia był wykład pt. „Turystyka wiejska w cyfrowym społeczeństwie” przygotowany przez prof. Piotra Nowaka. Wykład poruszał między innymi zagadnienia związane z najważniejszymi cechami współczesnego społeczeństwa, różnicami pokoleniowymi w społeczeństwie polskim, jakie są trendami w turystyce, charakterystyka turystów korzystających z usług w zagrodach edukacyjnych. Ostatni temat szkolenia, tj. wykład pt. „Sieciowe produkty turystyki wiejskiej” przeprowadzony przez Panią dr Małgorzatę Bogusz. Na wykładzie poruszono takie zagadnienia jak: produkt turystyczny, sieciowanie produktów turystycznych, pakiety turystyczne, sieci zagród edukacyjnych  i gospodarstw agroturystycznych.

Na zakończenie szkolenia Pan Wiesław Orzędowski - Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wręczał zaświadczenia z ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy finansowanego przez LODR w Końskowoli. Szkolenie zakończyło się o godzinie 17.30. Uczestnicy, wykładowcy i organizatorzy mieli zapewniony obiad oraz serwis kawowy. Uczestnicy szkolenia otrzymali dodatkowe materiały na pendrivach, przygotowane przez prof. Piotra Nowaka oraz dr Małgorzatę Bogusz. W projekcie udział wziął także partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

 „Instytucja odpowiedzialna za treść informacji – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli”

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarejestruj się na stronie: www.ksow.pl