|

Relacja z wyjazdu studyjnego zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ułężu pn. „Gmina Ułęż karpiem słynie” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW

W prawym górnym rogu zdjęcia znajdują się logotypy: Unii Europejskiej (składający się z niebieskiego, prostokątnego tła, dwunastu pięcioramiennych, złotych gwiazdek tworzących koło), Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu (składający się z rozłożonej książki, nad którą widnieje herb Gminy Ułęż, na który składa się półokrąg z czerwonym tłem i nieregularnym kształtem biało- żółtym w środku), Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (składający się z trzech liter „i” i odstających od niego półokrągłych linii w kilku kolorach), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 do 2020 (składający się z okrągłej struktury, ośmiu gwiazdek, trzech czerwonych kłosów, budynku, który został zlokalizowany na zielonej trawie) oraz województwa Lubelskiego promowanego hasłem „Lubelskie, smakuj życie!” (składający się z czerwonej litery „L” oraz napisu promującego województwo). Pod logotypami umieszczono informację o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” o Projekcie współfinansowany ze środków w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdjęcie przedstawia grupę ludzi – pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułęż, Urzędu Gminy Ułęż na czele z Panią Wójt, Barbarą Pawlak, Panią Skarbnik Zofią Wstawską, mieszkańcami naszej gminy znajdujących się na wybetonowanym placu, mając za sobą 3 drzewa (w tym świerk, który znajduje się w centralnym położeniu) oraz widok na zabudowania, w większej mierze w ceglanej architekturze. Uczestnicy wyjazdu „Gmina Ułęż karpiem słynie” ubrani są w wielokolorowe, wielofasonowe ubrania. Dominuje kolor biały. Mieszkanka znajdująca się w centralnej pozycji zdjęcia trzyma w rękach tablicę promującą wyjazd studyjny zawierającą logotypy, informacje o dofinansowaniu oraz hasło promujące akcję przytaczane już wielokrotnie. Wokół znajduje się trawnik oraz kilka ławek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowała zadanie pn. „Gmina Ułęż karpiem słynie” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2022-2023. Środki finansowe przyznane na realizację operacji wynosiły 40 775,00 zł. Realizowane było Działanie 9: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. Celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez zorganizowaną wizytę studyjną w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym, w łowisku i w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osieku w dniach 29-31 lipca 2022 r., w której uczestniczyło 35 osób. Wizyta studyjna adresowana była do wszystkich grup społecznych, do producentów produktów żywnościowych, do rolników, mieszkańców Gminy Ułęż i Powiatu Ryckiego. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z dobrymi praktykami i technikami stosowanymi w zakładzie doświadczalnym, w Ośrodku Hodowli Zarodowej Karpia w Osieku, uczestniczyli w spotkaniu w Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie karpia” w Zatorze. W wyniku wizyty studyjnej nastąpiła wymiana informacji, doświadczeń oraz aktywizacja i integracja międzypokoleniowa społeczeństwa. Organizacja wizyty była ważnym doświadczeniem dla uczestników ze względu na poznanie nowatorskich form aktywizacji środowiska wiejskiego, wymianę doświadczeń, zdobytą wiedzę na temat wpływu działalności pozarządowych na rozwój i promocję gminy. Uczestnicy poznali wzorce podejmowanych inicjatyw lokalnych, nawiązali kontakty by mieć możliwość ze skorzystania z ich wsparcia i wymiany praktyk.