|

Relacja z realizacji operacji „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego”

Na środku sali za biurkiem na którym stoją dwa laptopy stoi mężczyzna ubrany w granatowy garnitur – Dyrektor Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, z lewej strony mężczyzny siedzi kobieta ubrana w granatową garsonkę i białą bluzkę – doradca pracujący w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Po prawej stronie kobiety wisi rollup na którym wyświetlona jest prezentacja Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Po lewej stronie mężczyzny stoją cztery tablice z prezentacją rolników i ich osiągnieć w konkursie na najlepsze gospodarstwo rolne. Na przeciwko biurka mężczyzny i kobiety stoją biurka koloru białego a przy nich po dwa krzesła koloru czarnego. Przy jednym biurku siedzą dwie Panie uczestniczki wyjazdu studyjnego. Panie siedzą zwrócone przodem do mężczyznę i kobiety. Pani po lewej stronie ma krótkie blond włosy, ubrana jest w czerwony polar. Druga Pani po prawej stronie włosy ma upięte w kok, ubrane jest w granatowo bluzkę w białe kwiaty. Przed tą Panią stoi na białym spodeczku biała filiżanka z kawą, na białym talerzyku leży kawałek ciasta drożdżowego. Panie trzymają w rękach tabliczkę Pani po lewej stronie trzyma tabliczkę w prawej ręce, Pani prawej stronie trzyma tabliczkę w lewej ręce. Na tabliczce U góry są : Logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej (okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle), logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich (trzy kolorowe drzewa z napisem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich), logo Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (trzy żółtek kłosy skierowane do góry, pod kłosami żółty napis LODR, na półkolu napis Końskowola ), logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (biały domek, zielone pola, czerwone kłosy, niebieskie niebo w kole otoczonym ośmioma niebieskimi gwiazdami). Poniżej napis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej znajduje się napis Wyjazd studyjny realizowany w ramach operacji pn. ,, Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego w terminie dwudziesty siódmy- dwudziesty dziewiąty września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniach 27-29 września oraz 4 października 2022 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przystąpił do realizacji - operacji pn. „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023, wybranej w konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W realizacji operacji wzięli także udział partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Wałowianki” z Wałowic.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa lubelskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Uczestnikami byli rolnicy oraz doradcy zainteresowani tematyką gospodarstw opiekuńczych. Pierwszym etapem był trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko – pomorskim. Podczas wyjazdu wizytowano gospodarstwa w których odbyły się bezpośrednie rozmowy z rolnikami, którzy podjęli decyzję świadczenia usług opiekuńczych w swoich gospodarstwach i zajmują się opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia (seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, osobami chorymi psychicznie, osobami z uzależnieniami). Uczestnicy zdobyli wiedzę nt. specyfiki i wymagań w prowadzeniu działalności opiekuńczej.

W ramach wyjazdu wizytowano 6 obiektów.

Pierwszego dnia miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, gdzie odbyło się seminarium nt. inicjatyw i warunków zakładania gospodarstw opiekuńczych w Polsce (warunki prawne i organizacyjne). Po seminarium uczestnicy odwiedzili gospodarstwo opiekuńcze Toskania Kociewska gdzie odbyła się prezentacja połączona ze zwiedzaniem gospodarstwa.

W drugim dniu wyjazdu uczestnicy odwiedzili Otwarty Punkt Integracji w Tucholi oraz gospodarstwo opiekuńcze „Na Skarpie” gdzie uzyskali informacje na temat prowadzenia i założenia gospodarstwa opiekuńczego bezpośrednio od osób prowadzących takie gospodarstwa.

Trzeciego dnia uczestnicy byli w Otwartym Punkcie Integracji oraz Mieszkaniu Treningowym w Lubiewicach, gdzie odbyła się prezentacja i zwiedzanie obiektu, warsztaty z wykonywania kosmetyków naturalnych. Ponadto tego dnia została przeprowadzona wizyta w przedsiębiorstwie społecznym Wioska Górnicza gdzie zapoznano uczestników z historią tego terenu oraz inicjatywami jakie podejmuje stowarzyszenie.

Drugim etapem operacji było spotkanie podsumowujące wyjazd studyjny, które odbyło się dnia 04 października 2022 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Spotkanie zostało zorganizowane po wyjeździe studyjnym dla jego uczestników. Podczas spotkania podsumowującego została uporządkowana i usystematyzowana wiedza nt. gospodarstw opiekuńczych oraz wywiązała się dyskusja na temat możliwości i szans tworzenia gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa lubelskiego.

Zarówno cel jak i poniższe przewidywane efekty zaplanowanej operacji zostały zrealizowane, a są to:

• podniesienie poziomu wiedzy u 30 uczestników operacji z obszaru województwa lubelskiego w zakresie funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego, jako nowej formy inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i innych osób wykluczonych społecznie.

• zapoznanie uczestników operacji z gospodarstwami opiekuńczymi, jako nową formą przedsiębiorczości i inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich operacji, w tym kreowania miejsc pracy na trenach wiejskich.

• zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz motywacja do wdrażania inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

• aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz wpływ realizacji operacji na rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenia miejsc pracy, co znacząco wpłynie na poprawę życia na wsi.

• propagowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich zdobytej wiedzy na temat usług opiekuńczych oraz propagowanie przykładów funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych.

„Instytucja odpowiedzialna za treść informacji – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli”.

Odwiedź portal KSOW – ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA