|

„Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria” cykl warsztatów promujących lokalne produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Pszczelarstwa

Plakat informuje o warsztatach „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria” które odbędą się w dniach: 15, 20, 21 października 2021r. w Inkubatorze Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 14.Na dole plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz logotyp Lubelskie Smakuj Życie z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W tle plakatu znajduje się plaster miodu, na którym widoczne są pszczoły. W środkowej części plakatu umiejscowiona jest treść zapisana w zdaniach informujących iż: Terminy realizacji warsztatów: 15, 20, 21 października 2021r. Zaproszenie skierowane jest do: Mieszkańców województwa lubelskiego, w tym: rolników, pszczelarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży uczącej się, przedstawicieli zakładów gastronomicznych oraz przetwórstwa produktów rolniczych. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby w wieku do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  z partnerami: Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Krzczonowie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Aktywne” w Bychawie realizuje operację pt. „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria” cykl warsztatów promujących lokalne produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Pszczelarstwa organizowaną w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2020-2021.

Celem operacji jest: zwiększenie zainteresowania lokalnymi produktami, ich promocja i wykorzystanie w działalności wpływającej na rozwój obszarów wiejskich województwa lubelskiego.

Zapisy oraz informacje dotyczące udziału w operacji prowadzone są w: LGD „Kraina wokół Lublina” tel. 81 532 30 53, 81 534 45 28 www.krainawokollublina.pl lub u Partnerów projektu:

  • Lokalna Grupa Działania  „Razem”  lgdrazem.pl
  • Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne” w Bychawie

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl. Zostań Parterem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich