|

„Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych” - operacja zrealizowana przez Powiat Łęczyński przy współpracy z KGW Janowica I

Przedstawiciel KGW w Krzczonowie stoi przy tablicy informacyjnej koło kościoła i opowiada zgromadzonym uczestnikom operacji o historii miejscowości

Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych

Wyjazd studyjny, konkurs kulinarny oraz konferencja – to formy wsparcia, jakie otrzymali uczestnicy operacji pn. „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”, realizowanej przez Powiat Łęczyński przy współpracy z KGW Janowica I.

Głównym celem operacji była integracja, wymiana i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących działalności mieszkańców obszarów wiejskich, a przede wszystkim kół gospodyń wiejskich, jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności.

Grupę docelową projektu stanowiło 50 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Ponad połowa uczestników operacji to osoby młode, do 35 roku życia.

1 października uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Krzczonowa. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie działalności kół gospodyń wiejskich, jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności. Koło Gospodyń i Gospodarzy Krzczonów Sołtysy zaprezentowało uczestnikom wyjazdu lokalne tradycje i zwyczaje, w tym stroje ludowe, rękodzieło, pieśni i tańce. Prelegenci podzielili się także praktycznymi wskazówkami dotyczącymi promocji w mediach i realizacji misji KGW. Wizyta w Krzczonowie stanowiła ciekawą inspirację, jak można aktywnie i profesjonalnie działać na rzecz rozwoju swojej społeczności.

17 października w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyła się konferencja „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”, podczas której prelegenci mówili o działalności KGW i możliwościach pozyskiwania funduszy na podejmowane przez nie inicjatywy. Przedstawili również wiele pomysłów na wykorzystanie umiejętności rękodzielniczych, kulinarnych oraz walorów przyrodniczych wsi dla rozwoju lokalnych społeczności. Spotkanie to z pewnością zainspiruje mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego do jeszcze aktywniejszego działania.

Podczas konferencji został również rozstrzygnięty konkurs „Zdrowie zamknięte w słoiczku”, którego celem było poznanie i promowanie lokalnych tradycji kulinarnych z obszaru powiatu łęczyńskiego, propagujących żywność zdrowego pochodzenia. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: przetwory z warzyw i przetwory z owoców. Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami finansowymi.

Projekt realizowany był od 01.06.2022 r. do 31.10.2022 r. Jego wartość to 36 889 zł.

Materiał opracowany przez Powiat Łęczyński.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”