|

Operacja pn. ,,Naturalnie - Dobre, bo Nasze” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023 zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach

Partner KSOW Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Domem Kultury w Kraśniczynie realizował od 1 kwietnia 2022 roku do 31 października 2022 roku operację pn. ,,Naturalnie - Dobre, bo Nasze” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023. Celem operacji był: Transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji i wykorzystania naturalnych zasobów zielarskich, wspierających rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Grupą docelową: mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Województwa Lubelskiego, w tym głównie społeczność gmin Powiatu Krasnostawskiego, jednostki z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki realizacji form operacji ukierunkowanych na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie zielarstwa min. konferencji, szkoleń, warsztatów, wydania publikacji: ,,Atlas Ziół Fajsławickich" wsparliśmy swoim edukacyjnym działaniem grupę kilkuset osób z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego.

Dziękuję wszystkim pracownikom Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego za aprobatę naszych działań, zaufanie i możliwość realizacji tego projektu w zielarskich zasobach obszarów wiejskich Gminy Fajsławice oraz partnerów KSOW.

Wojciech Hus

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach