|

Operacja „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny” realizowana przez Gminę Poniatowa

Na górze plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami znajduje się napis o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie poniżej treść: Operacja pn. „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny” mająca na celu: Aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pod treścią znajduje się napis: Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partner KSOW - Gmina Poniatowa będzie realizowała Operację „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

W ramach operacji zaplanowano:

 1. Konferencję Kół Gospodyń Wiejskich - na której zostaną przeprowadzone wykłady na temat: produktu lokalnego (przeprowadzony przez LGD „Owocowy Szlak”) oraz   punkt informacyjny na temat  sprzedaży produktów pochodzących z lokalnych gospodarstw, przeprowadzony przez KOWR O/T w Lublinie; uczestnicy będą także mogli spróbować charakterystycznej dla regionu potrawy – pierogów i innych lokalnych przysmaków oraz kompotu przygotowanego z owoców z gospodarstw członkiń Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”; na scenie zaprezentują się zespoły wykonujące pieśni ludowe z regionu oraz Pani Zofia Zychman prezentująca tradycyjne przyśpiewki i wierszyki ludowe; podczas konferencji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu zaplanowanego w ramach operacji.
 2. Konkurs na tradycyjne stoisko dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział
  w Konferencji - KGW przystroją swoje stoiska w tradycyjny sposób, z elementami ludowymi.
 3. Warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy skupią się na poznaniu przepisu
  i przygotowaniu potrawy charakterystycznej dla Lubelszczyzny – pierogów, nadziewanych m.in. kaszą, serem i miętą. Warsztaty zostaną przygotowane przez Stowarzyszenie  „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” .
 4. Warsztaty z wikliniarstwa – podczas których uczestnicy poznają techniki plecenia koszy
  z wikliny i rogożyny.
 5. Warsztaty z rękodzieła dla dziecipodczas których uczestnicy poznają tradycyjne techniki wytwarzania rękodzieła.

Efekty realizacji operacji:

- Upowszechnienie wiedzy dotyczącej pochodzenia i wykorzystywania produktów rolniczych oraz ich właściwości prozdrowotnych, a także wiedzy dotyczącej zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich u 50 osób biorących udział w warsztatach kulinarnych.

- Upowszechnienie wiedzy z zakresu  tradycyjnych techniki wytwarzania rękodzieła z zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich u 30 osób biorących udział w warsztatach z rękodzieła.

- Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw, w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,  z zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich poprzez organizacje Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej.

- warsztaty z rękodzieła dla dzieci – na których dzieci będą wykonywały ozdoby z użyciem naturalnych surowców;